Đổi tên Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương

Lượt xem : 1373

Đổi tên Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 23-07-2014 | 00:00:00
 
 
Ngày 2-6-2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 2777/QĐ-BCA-X11, về việc đổi tên Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) và quy định tổ chức bộ máy của cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2-6-2014.

1- Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thì: Sở Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương nay đổi tên là Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương.

2- Các Phòng Cảnh sát PC&CC địa phương:

- Phòng Cảnh sát PC&CC TP.TDM đổi tên thành Phòng Cảnh sát PC&CC số 1 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP.TDM).

- Phòng Cảnh sát PC&CC TX.Thuận An đổi tên thành Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TX.Thuận An).

- Phòng Cảnh sát PC&CC TX.Dĩ An đổi tên thành Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TX.Dĩ An).

- Phòng Cảnh sát PC&CC TX.Bến Cát đổi tên thành Phòng Cảnh sát PC&CC số 4 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TX.Bến Cát).

- Phòng Cảnh sát PC&CC TX.Tân Uyên đổi tên thành Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ TX.Tân Uyên, huyện Phú giáo, huyện Bắc Tân Uyên).

PHÒNG BĐ-PL

Joomla Templates - by Joomlage.com